Plynové kondenzační kotle

Naše firma prodává, montuje a zajišťuje záruční a pozáruční servis pro ekologické kondenzační plynové kotle firmy Gruppo Imar.

 

Výrobky a celá technologie Gruppo Imar jsou založené na zcela unikátní technologii odlévání šedé litiny.
Kotle tím získávají značnou odolnost, dlouhou životnost a významnou úsporu nákladů na údržbu (typy spalovacích komor CERAMIC, BIMETAL, PREMINOX).


Výjimečnost značky úsporných plynových kotlů italského výrobce Gruppo Imar potvrzuje několik zásadních argumentů:

 

 • patří mezi první firmy v Evropě, které začaly používat PREMIX systém spalování pro malé výkony úsporných kotlů a rodinné domky (rok 1988)
 • první použili u kondenzačních kotlů modulační oběhová čerpadla, která optimalizují a zvyšují účinnost a kondenzaci – tím i vlastní úsporu plynu (rok 1999)
 • je jedinou firmou, která může doložit doposud nejvyšší naměřenou účinnost při spalování zemního plynu, a to 110,4%
 • jediní garantují kondenzační provoz při ohřevu pitné vody (označení CRK)
 • díky originální konstrukci kotle zajistí kondenzační provoz v otopných systémech při vysokých teplotách až 70°C (systém řízení CRK)

Kondenzační plynové kotle – nejmodernější výrobky s maximální účinností (až 110,4 %). Kondenzační plynové kotle jsou určené pro vytápění a ohřev vody. Všechny kondenzační plynové kotle mají nucený odtah spalin.

Rychlý kontakt

Princip využití kondenzačního tepla
V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie. U plynových kondenzačních kotlů jsou spaliny, obsahující množství horké vodní páry a energie, maximálně využívány. Horké spaliny s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě a tím se spaliny a pára ochlazují.


Kondenzační plynové kotle mají velmi vysokou účinnost
Nejvíce energie – kondenzačního tepla, lze získat při takovém ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje.
Teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle, aby došlo ke kondenzaci, musí být chladnější, než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55°C.
Toho je ideálně docíleno právě u zmiňovaných nízkoteplotních systémů. Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu, je za optimálních podmínek dosažena provozní účinnost až 110,4 % a v porovnání s klasickými plynovými kotli mají tak kondenzační plynové kotle přibližně až o 15 % nižší spotřebu paliva.

Kondenzační kotle + Solar system – tato technologie využívá sluneční energii pro ohřev vody a vytápění.
Nabízíme dvě varianty provedení Inka Solar a Top Solar.


Bimetal Condens Inka Solar
Stavebnicové řešení pro vytápění a ohřev teplé vody pomocí solární energie. Plynový kondenzační kotel je plnohdnotným záložním zdrojem.

 

Stručná charakteristika systému:

 

 • Vestavný solární systém s integrovaným zásobníkem na 200 litrů primárního okruhu
 • Unikátní solární systém DRAIN BACK s modulačním solárním čerpadlem
 • Jednotlivé zóny jsou řešené pomocí samostatných deskových výměníků
 • Solární ohřev TV (teplé vody) rozsah nastavení: 40-60°C
 • Nezávislé topné zóny s možností různých teplotních rozsahů: zóna AT= 50 – 80°C, zóna BT= 25 – 50°C
 • Kondenzační kotel jako záložní zdroj pro ohřev vody a vytápění zaručující kondenzační provoz díky systému CRK
 • Volitel. výkon kotle – rozsah 24-35 kW
 • Ekvitermní regulace je součástí výbavy kotle (mimo externího čidla)
 • Celý systém se dá ukrýt do stěny a tudíž nevyžaduje žádný další instalační prostor
 • Značná úspora místa, veliká úspora času a překvapující úspora energií
 • Bimetal Condens Top Solar PAB
solar system
Rychlý kontakt

Bimetal Condens Top Solar PAB
Kompaktní řešení solárního ohřevu teplé užitkové vody v kombinaci se zónovým kondenzačním kotlem.

 

Stacionární KOMBINOVANÝ kondenzační kotel s litinovo-aluminiovou spalovací komorou a keramickým hořákem PREMIX, určený pro VYTÁPĚNÍ v 1 až 3 ZÓNÁCH s nezávisle řízenými okruhy topení.

 

SOLÁRNÍ systém OHŘEVU VODY v integrovaném NEREZOVÉM zásobníku o velikosti 150 nebo 200 litrů. Provoz je možný na plyny: G20 i LPG.

 

Základní výbava obsahuje:

 

 • Modulační oběhové čerpadlo pro vysokoteplotní zónu
 • Samostatná zónová čerpadla pro verze 2 a 3
 • Zásobník TV na 150/200 litrů
 • Nezávislou ekvitermní regulaci všech okruhů
 • Auto-diagnostiku provozu
 • Sadu expanzní nádoby a pojistného ventilu
 • Elektrické dopouštění topné vody
 • Pojezd základny s kolečky
 • Před-přípravu pro rychlou instalaci připojení do zdi
 • Modely B.T. s čerpadly a směšovacími ventily
 • Možnost provozu až 3 nezávislých topných zón v rozsahu 25 – 85°C
 • Ohřev TV přednostně přes solární panely nebo pomocí deskového výměníku vrstveným způsobem
 • Odkouření dle platného ceníku dělené nebo koaxiální
 • Doporučujeme použití originálních sad pro snadné připojení
 • Přípravu pro externí sondu
solar system

Závěsné plynové kondenzační kotle Gruppo Imar.

Nástěnné závěsné plynové kotle jsou v současné době velmi žádané z několika důvodů.

 

Zde uvádíme charakteristické vlastnosti závěsných plynových kotlů:

 

 • dobrá regulace výkonu a z toho plynoucí ekonomický provoz
 • kompaktní konstrukce a malé rozměry závěsných plynových kotlů
 • pohotový provoz a z toho plynoucí okamžitá dodávka tepla
 • kvalitní design nástěnných kotlů

 

V současnosti velmi žádané pro charakteristické vlastnosti jako je dobrá regulace a z toho plynoucí ekonomický provoz, kompaktní konstrukce a malé rozměry, pohotový provoz a z toho plynoucí okamžitá dodávka tepla a také design.

závěsné kotle
Rychlý kontakt

Kotel kondenzační plynový závěsný – Bimetal Condens typ TEKA
Závěsný kondenzační plynový kotel PREMIX, určený pro vytápění nebo pro kombinovaný ohřev vody, s litinovo-aluminiovou spalovací komorou a keramickým hořákem. Provoz možný na plyny: G20 i LPG.

 

Základní výbava obsahuje:

 

 • Modulační oběhové čerpadlo
 • Auto-diagnostika provozu
 • Sadu expanzní nádoby a pojistného ventilu
 • Přípravu pro externí sondu
 • Elektrické dopouštění topné vody
 • Modely B.T. s čerpadlem a směšováním
 • Možnost provozu 2 nezávislých topných zón
 • Doporučujeme použití originálních sad pro snadné připojení
 • Bimetal Condens typ INKA

Závěsný kondenzační plynový kotel PREMIX
Určený pro vytápění nebo kombinovaný ohřev vody, kotle dvouzónové s nezávisle řízenými okruhy topení, s litinovo-aluminiovou spalovací komorou a keramickým hořákem. Provoz možný na plyny: G20 i LPG.

 

Základní výbava obsahuje:

 

 • Modulační oběhové čerpadlo
 • Auto-diagnostika provozu
 • Sadu expanzní nádoby a pojistného ventilu
 • Přípravu pro externí sondu
 • Elektrické dopouštění topné vody
 • Modely B.T. s čerpadlem a směšováním
 • Možnost provozu 2 nezávislých topných zón
 • Doporučujeme použití originálních sad pro snadné připojení (viz tento ceník)

Bimetal Condens typ INKA M50
Závěsný kondenzační plynový kotel PREMIX, určený pro VYTÁPĚNÍ s litinovo-aluminiovou spalovací komorou a keramickým hořákem. Provoz možný na plyny: G20 i LPG.

 

Základní výbava obsahuje:

 

 • Auto-diagnostika provozu
 • Regulaci provozu kotle
 • Přípravu pro externí sondu
 • Expanzní nádobu
 • Sifón pro odvod kondenzátu
 • Doporučujeme použití originálních sad pro snadné připojení

Stacionární plynové kondenzační kotle jsou kotle postavené většinou v kotelně na zemi. Stacionární plynové kotle jsou převážně osazovány jako jednoduché nahrazení stacionárních kotlů na tuhá paliva. V současné době stacionární plynové kotle nacházejí většinou uplatnění ve větších kotelnách nebo při rekonstrukcích stávajících kotelen a topných systémů.


Top Bimetal Condens NB
Stacionární kondenzační kotel PREMIX, určený pro vytápění, s litinovo-aluminiovou spalovací komorou a keramickým hořákem. Provoz možný na plyny: G20 i LPG.

 

Základní výbava obsahuje:

 

 • Modulační oběhové čerpadlo
 • Nezávislá regulace okruhů
 • Auto-diagnostika provozu
 • Sadu expanzní nádoby a pojistného ventilu
 • Přípravu pro externí sondu
 • Elektrické dopouštění topné vody
 • Pojezd základny s kolečky
 • Před-přípravu instalace do zdi
 • Modely B.T. s čerpadlem a směšováním
 • Možnost provozu až 3 nezávislých topných zón
 • Doporučujeme použití originálních sad pro snadné připojení
stacionární kotel

Top Bimetal Condens PAB
Stacionární kombinovaný kondenzační kotel PREMIX, určený pro vytápění a ohřev vody v integrovaném zásobníku na 150 litrů , dvou a vícezónové s nezávisle řízenými okruhy topení s litinovo-aluminiovou spalovací komorou a keramickým hořákem. Provoz možný na plyny: G20 i LPG.

 

Základní výbava obsahuje:

 

 • Modulační oběhové čerpadlo
 • Zásobník TUV na 150 litrů
 • Nezávislá regulace okruhů
 • Auto-diagnostika provozu
 • Sadu expanzní nádoby a pojistného ventilu
 • Přípravu pro externí sondu
 • Elektrické dopouštění topné vody
 • Pojezd základny s kolečky
 • Před-přípravu instalace do zdi
 • Modely B.T. s čerpadlem a směšováním
 • Možnost provozu až 3 nezávislých topných zón
 • Doporučujeme použití originálních sad pro snadné připojení
stacionární kotel
Rychlý kontakt