Elektro

Firma nabízí průmyslové montáže elektroinstalací v nejvyšší kvalitě včetně dodávky projektu, materiálu, technologií i příslušných revizí.

Elektromontáže Stavby s.r.o.
Rychlý kontakt

Zpracování projektu, dodávka materiálu, zemní práce, montáž, revize, průřezy vozovek, protlaky, odvoz materiálu, ekologická likvidace, to je jen zlomek toho, co umíme a co Vám nabízíme za dobré ceny.

Rychlý kontakt
venkovní rozvody
venkovní rozvody

Dle Vašeho přání Vám provedeme jakékoli domovní rozvody vše podle platných předpisů a norem, včetně revizí.
Respektujeme přitom zvláštnosti jednotlivých krajských energetických závodů podle jejich interních předpisů.

Rychlý kontakt
domovní rozvody
domovní rozvody

Podle přání zákazníka zpracujeme projekt, namontujeme Vám veškeré slaboproudé rozvody, telefonní, zabezpečovací i jiné kabelové vedení, včetně technologie.

Rychlý kontakt
slaboproudé rozvody
slaboproudé rozvody

Hromosvody tyčové, síťové, bleskosvodná zařízení všeho druhu, namontovaná naší firmou, spolehlivě ochrání Váš majetek proti blesku.
Provádíme rovněž opravy a revize stávajících zařízení.

Rychlý kontakt
hromosvody
hromosvody

Zbudování nového osvětlení, opravy a modernizace starého, revize, pravidelnou údržbu nabízí naše firma za dobré ceny.

Elektromontáže Stavby s.r.o.
Rychlý kontakt

Naše firma Vám je schopna zpracovat jakékoli revize elektro, revize s opravami, u nových projektů pak výchozí revize podle současných nejnovějších norem a požadavků.

 

Pomocí citlivých měřících přístrojů dovedeme vyhledat poruchy rozvodů elektro, vody a zmenšit tím náklady při odstranění havárií a poruch.

 

Opravíme všechny typy hromosvodů a bleskosvodných zařízení, pohlídáme revizní termíny a aktivně tím pomůžeme ochránit Váš majetek.

Rychlý kontakt
revize